0

Вашата колекция е празна

Трендафила Трендафилова

Композиция Сови

маслени бои върху платно,
130 х 96 см; картината не е рамкирана

Трендафила Трендафилова

Трендафила ТрендафиловаТрендафила Трендафилова - Персефи е родена 1989 г. във Варна в семейството на архитект и оперна певица. Рисува от ранна детска възраст с перспективата да наследи професията на баща си. Завършва хуманитарната гимназия във Варна с профил Изобразително изкуство, след което учи архитектура за няколко години. Стремежът й към свобода и независимо творчесто я отдалечават от архитектурата и се записва специалност Живопис в НХА в София. Името на Трендафила Трендафилова се нарежда сред най-обещаващите съвременни български живописци. Живее и твори в София, но черпи вдъхновение в Париж и Барселона.
ИЗКУСТВО ПО EMAIL?