0

Вашата колекция е празна

Атанас Яранов

Оброк

1986 г., литография,
48 х 32 см; картината не е рамкирана

идентификатор: 109001

Картини

Атанас Яранов

Атанас Яранов е роден през 1940 година в София. През 1965 година завършва Национална художествената академия със специалност “Декоративно-монументална живопис” при проф. Георги Богданов. Работи в областта на стенописа, мозайката и кавалетната живопис. Носител е на множество награди от национални и международни изложби. Творбите му са притежание на всички по-големи художествени галерии в страната, както и на частни колекции в България и по света. Атанас Яранов се счита за един от големите майстори на модерната фигурална живопис. Умира през 1988 едва 48 годишен, оставяйки след себе си значимо художествено наследство.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?