Галерията е във ваканция до 15.07.
0

Вашата колекция е празна

Галерията

Галерия с история

Открита през 1993 г., галерия "Кавалет" е една от първите частни галерии в новата демократична история на страната ни. Първите изложби са подредени в Добрич, но в рамките на няколко години галерията открива редица свои филиали в Североизточна България. През 1998 г. се създава основното експозиционно пространство във Варна, което се превръща в културен център за редица изкуства, представяни успоредно с кавалетните жанрове на изящното изобразително изкуство.

Галерия с мащаб

За близо четвърт век активен културен живот, галерия "Кавалет" представя над 300 изложби, около 15 000 картини и се основават 10 филиала в разлини краища на страната. Но дейността на галерията не се затваря единствено в нашите граници, като в историята остават реализирани изложби на български автори в редица европейски и световни центрове на културата като Париж, Москва, Вашингтон, Анаполис, Берлин, Франкфурт, Виена, Варшава.

Галерия с мисия

Нашата основна цел е да показваме най-високото българско изкуство, като подбора на автори е изключително прецизен по отношение на някои наши изисквания: всички те са творци, доказали своя авторитет и участващи в изложби по цял свят; техните произведения се откриват във вторичния пазар, творбите им са добра инвестиция, а цените им отговарят на реалната пазарна оценка. Ние гарантираме, че нашите автори дават реална представа за процесите в българската живопис, като мнозина от тях са сред водещите фигури, оказали огромно влияние и определили развитието й в историята на българското изкуство.

Галерия с иновативен дух

През 2011 г. създадохме първата онлайн галерия в Източна Европа. Представяме над 100 съвременни български автора и колекция от близо 5 000 творби, което се превърна в своеобразен виртуален музей на българското изкуство. За сравнение в изложбените зали на Национална галерия са подредени около 2 000 творби. Към настоящия момент галерията развива дейност изцяло чрез своята онлайн платформа.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?