Галерията е във ваканция до 15.07.
0

Вашата колекция е празна

Общи условия

Настоящите условия целят единствено да гарантират правата на нашите клиенти, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и Закона за електронната търговия.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Галерията и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин cavalet.bg за покупка на произведения на изкуството. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта cavalet.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016 г. започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. ДЕФИНИЦИИ
„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.cavalet.bg, който е собственост на КАВАЛЕТ ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на произведения на изкуството. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна картина (произведение на изкуството) в електронния магазин.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин произведения на изкуството.
„ГАЛЕРИЯТА” е интернет сайтът www.cavalet.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на произведения на изкуството за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна картина (произведение на изкуството).
КАВАЛЕТ ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 201006894, със седалище в град Варна, ул. “Стефан Караджа” №35 и адрес за упражняване на дейността и кореспонденция в гр. София, ул. „Стара планина“ № 20, което създава и поддържа електронния магазин (галерията), предлага и продава произведения на изкуството чрез сайта и определя настоящите Общи условия, при които се продават произведения на изкуството. КАВАЛЕТ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към Галерията за покупка на една или повече конкретни произведения на изкуството (картини). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на галерията за потвърждение.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия сайт (ГАЛЕРИЯТА) договор за покупко-продажба на произведение на изкуството (картина) между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената картина (произведение на изкуството) до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА
2.1. Разглеждането на галерията cavalet.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. За да се пазарува от галерията, от Потребителя не се изисква да се регистрира и да предоставя лични данни. При изрично желание на Потребителя, той може да направи регистрация и да предостави лични данни, като КАВАЛЕТ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.
2.3. В галерията (www.cavalet.bg) на всяка картина, която е налична за продажба, е посочена цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на даденото произведение на изкуството.
2.4. Всички посочени на сайта цени са крайни.
2.5. На страницата вдясно до всяка налична за продажба картина стои бутон „Поръчай“. Натискането на бутон „Поръчай“ записва избрания продукт във виртуална колекция на Потребителя. Съдържанието на колекцията се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на избраните картини (произведения на изкуството). Чрез натискане на бутон „Колекция“ (в горния десен ъгъл на сайта) потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната си колекция, да добавя нови картини или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Завърши поръчката“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната колекция.

3. ПОРЪЧКА НА произведения на изкуството
3.1. За да се направи поръчка до галерията, Потребителят трябва да посочи:
3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;
3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка и фактуриране;
3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.
3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до галерията чрез натискане на втория бутон „Завърши поръчката“- намиращ се след данните за доставка и начин на плащане на поръчката.
3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната картина (произведение на изкуството), номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва при първа поръчка или при необходимост от допълнителна информация или уточнение относно поръчката.
3.4. В случай, че поръчаната картина (произведение на изкуството) не е в наличност, галеристът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга картина (произведение на изкуството), поръчката може да бъде анулирана.
3.5. Поръчки в онлайн галерията www.cavalet.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
3.6. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
3.7. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
3.8. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес - електронна поща: cavalet@cavalet.bg.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ произведения на изкуството
4.1. След като в www.cavalet.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на галерията уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната картина (произведение на изкуството), потребителят бива уведомяван по имейл, че картината (произведението на изкуството) се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.
4.3. Доставката на поръчана картина (произведение на изкуството) не се извършва в неделя и в официални празници, освен при индивидуално уговорени условия.
4.3.1. Поръчките се доставят в рамките на 1-2 работни дни, но в редки случаи е възможно закъснение, което ще бъде уточнено при потвърждение на поръчката.
4.4. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Интерлогистика или Еконт Експрес, като в определени случаи доставката се извършва от галерист.
4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град.
4.6. Доставката на всички поръчки е безплатна до всяка точка на България.
4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.
4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на картината (произведението на изкуството) на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок картината (произведението на изкуството), ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. ПЛАЩАНЕ
5.1. Заплащането на поръчаната картина (произведение на изкуството) може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;
5.1.2. С банков превод по сметка на Продавача;
5.2. За всяка поръчана картина (произведение на изкуството) потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от галерията картина (произведение на изкуството) в рамките на 14 дни от получаване на картината (произведението на изкуството).
6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на картината (произведението на изкуството).
6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената картина (произведение на изкуството) в ненарушен вид и със запазена цялост.
6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата картина (произведение на изкуството) по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на картината (произведението на изкуството). Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне картината (произведението на изкуството). Ако последната не бъде върната в срока по т. 6.1, отказът от договора не произвежда действие.
6.5. Рекламация се прави, когато закупената картина (произведение на изкуството) не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
- нарушена цялост на картината (произведението на изкуството);
- изпратена е грешна картина (произведение на изкуството), различна от поръчаната;
- несъответствие с описанието на картината (произведението на изкуството);
- повреда на картината (произведението на изкуството) при транспортирането.
6.6. Рамките на картините не са предмет на този договор и не представляват част от закупената картина. По този смисъл Галерията не носи отговорност за транспортни или други дефекти на рамката.
6.7. Рекламацията може да се предяви пред КАВАЛЕТ ЕООД на посочения имейл адрес cavalet@cavalet.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.
6.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната картина (произведение на изкуството) с друга при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другата картина (произведение на изкуството) е по-скъпа, или на Потребителя се възстановява разликата между заменената и новата картина (произведение на изкуството), ако цената на новата картина е по-ниска от платената от Потребителя цена.
6.9. Връщането на картина (произведение на изкуството) при рекламация, в случаите извън повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
- Запазен добър художествен вид (картината не е скъсана, надраскана, изцапана, увредена).
6.10. При замяна на произведения на изкуството транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на галерията.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Цялата информация, публикувана в сайта cavalet.bg, е собственост на КАВАЛЕТ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на картини (произведения на изкуството). Галерията дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн галерията www.cavalet.bg.
7.2. Забранява се копирането на текстове и снимки от cavalet.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на КАВАЛЕТ ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следния текст: „Източник: Галерия Кавалет - онлайн галерия за българско изкуство”, като Галерия Кавалет - онлайн галерия за българско изкуство следва да бъде линк към http://cavalet.bg.

8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Отговорност за недостатъци на картината (произведението на изкуството), за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на картината (произведението на изкуството). Той е длъжен да предостави заедно с картината (произведението на изкуството) и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.
8.2. КАВАЛЕТ ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана в галерията информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА
Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с КАВАЛЕТ ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
Връзка може да се осъществи на посочения имейл адрес в сайта, на телефонен номер 0886 145 385 и през чата.


Настоящите Общи условия са приети от управителя на КАВАЛЕТ ЕООД и последната промяна в тях е от 04.05.2018 г.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?