0

Вашата колекция е празна

Дарина Христова

Без заглавие

2007 г., литография,
48 х 30 см; картината не е рамкирана

идентификатор: 112001

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?