0

Вашата колекция е празна

Ангел Василев

Танц

акрилни бои върху платно,
73 х 92 см; картината е рамкирана

идентификатор: 122001

Картини от архива

Ангел Василев

Ангел Василев е роден в Пловдив през 1947 г. За разлика от много други художници от своето поколение, той не минава през класическия академизъм, а започва пътя си в иконописта. Това несъмнено развива в него една оригиналност и създава разпознаваем стил, понякога свързван с наива, но в същото време и със своя характерна стилизация на персонажите. Ангел Василев подрежда над 50 самостоятелни изложби по цял свят, а през 2000 г. е удостоен с награда “Пловдив”. Умира през 2014 г.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?