0

Вашата колекция е празна

Иван Димов

Село III

1983 г., литография,
52 х 41 см; картината не е рамкирана

идентификатор: 38002

Картини от архива

Иван Димов

Иван Димов е роден 1943 г. в с. Маломир, Ямболско. През 1970 г. завършва НХА в класа на Петър Чуклев. Работи в областта на живописта, графиката и илюстрацията. Носител е на редица национални и международни награди: Национална награда за живопис "Захари Зограф", Международна награда за графика "Интерграфика", Берлин (1984), Награда на СБХ за живопис на името на Владимир Димитров - Майстора, Награда за живопис "Златю Бояджиев" и др. Професор е в Националната художествена академия в София.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?