0

Вашата колекция е празна

Йоаний

Ангели 2

2013 г., маслени бои върху дърво,
55 х 65 см; картината не е рамкирана

идентификатор: 25014

Йоаний

Йоаний

Йоаний е роден на 29 февруари 1968 г. Завършва изобразително изкуство във Великотърновския университет. Опира се на философия и убеждения, които му позволяват да изгражда живописта си в класическата европейска изобразителна традиция, експериментирайки със старинни техники от VII век. Автор на първата в България анахронистична изложба. В момента е преподавател в Средното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" в Русе.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?