Галерията е във ваканция до 15.07.
0

Вашата колекция е празна

Борис Ненов Борис Ненов е роден 1921 г. в село Старопатица, Видинско. Завършва живопис през 1954 г. в Художествената академия в класа на проф. Дечко Узунов. Борис Ненов заема активна позиция в социо-културния живот на страната и завежда отдел Изобразителни изкуства в Комитета за изкуство и култура до 1976 г. След това ръководи Организационен отдел в Държавната комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура към Комитета за култура и СБХ и председателства Съвета за култура. Тази активна дейност не му пречи да бъде също толкова отдаден на живописта и подрежда няколко самостоятелни изложби в София, Будапеща, Берлин, Етлинген и Виена. Негови картини се намират в колекцията „Нови майстори” в Дрезден, в Национална художествена галерия в София, в редица градски галерии в страната и частни колекции по света. Умира през 2000 г. в София.

ИЗКУСТВО ПО EMAIL?