0

Вашата колекция е празна

Йоаний

Музика

2003 г., маслени бои върху платно,
55 х 45 см

Йоаний

ЙоанийЙоаний е роден на 29 февруари 1968 г. Завършва изобразително изкуство във Великотърновския университет. Опира се на философия и убеждения, които му позволяват да изгражда живописта си в класическата европейска изобразителна традиция, експериментирайки със старинни техники от VII век. Автор на първата в България анахронистична изложба. В момента е преподавател в Средното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" в Русе.
ИЗКУСТВО ПО EMAIL?