0

Вашата колекция е празна

12 април, 2015 2 минути за прочитане

Публикувам тези данни с уговорката, че пазарът на изкуство в света не е това, което е в България. Отбелязвайки този факт, не мога да не призная обаче, че страната ни е инкубатор на големи таланти и достойни имена за световната сцена на изящните изкуства. Цитираните стойности не интерпретират произхода на авторите или тяхната националност, а визират характеристиките на отделните пазари. По всяка вероятност в тези сделки присъстват и много произведения на български автори, или такива с български произход, но те са реализирани основно на чуждите пазари.

Търговията с изкуство е съсредоточена основно в три страни, които покриват 83% от световния пазар. Тази статистика е дотолкова плашеща, че провокира големите играчи на тази сцена да търсят реализация в някоя от тези три държави - САЩ, Китай и Великобритания.

Цяла Европа (а и целият свят) се явяват износител на изкуство за цитираните по-горе страни. В Европа, както вече стана ясно, доминира Великобритания, която за 2013 г. държи 63%, следвана от Франция (19%), Германия (5%), Италия (3%), Австрия (2%), Швеция (2%), Испания (1%) и Холандия (1%). За останалите страни от ЕС остават 4%. Предвид тези данни, не бива да допускаме, че България е маргинална страна. Тази статистика показва, че не просто България е изолирана от световната сцена, а че това може да се каже и за по-голямата част от света. Тук нарочно използвах думата “изолирана”, но искам да подчертая, че концентрирането на процеса в няколко държави оказва по-скоро положителен ефект върху износа на изкуство. Доколко това е положително явление, може само да гадаем. Едно от последствията, които това води след себе си е

глобализирането на световните тенденции в изкуството.

Преди да Ви оставя на спокойствие да разгледате инфографиката, ще коментирам и една друга интересна статистика. Световният пазар на изкуство се управлява от 309 000 фирми, които ангажират 2,8 млн. души и осигуряват заетост на още 438 000 човека от спомагателни сектори. От друга страна компании като Google или Ford имат годишни приходи равни или двойни на целия арт пазар, но ангажират само съответно 50 000 и 181 000 души.

Не мога да скрия, че тези цифри ми помагат да осмисля по-добре в колко контрастен свят всъщност живеем.

Какви са Вашите наблюдения върху тези процеси? Ще се радвам да споделите в нашата Facebook страница!

Данните са от TEFAF Art Market Report 2015.

Валерий В. Пощаров


ИЗКУСТВО ПО EMAIL?